Website Trường Mầm Non Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN VỚI PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN VỚI PHỤ HUYNH

NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG MN ĐẠI AN
                                              BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
                                             CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN VỚI PHỤ HUYNH
                               Năm học : 2018-2019
1/         NGUỒN : TRẢ LƯƠNG CHO CẤP DƯỠNG HỢP ĐỒNG      (CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG)
STT Diễn giải THU CHI TỒN
I Tổng thu Năm học 2018-2019 113,483,000
II Phần chi như sau:
1 Chi trả tiền lương cho cấp dưỡng hợp đồng 95,000,000
2 Chi hổ trợ  tiền chuyên chở cơm, nước từ điểm trường chính 10,800,000
sang điểm lẻ từ tháng 9-5/2019
2 Chi trả tiền kiêm nhiệm cho kế toán, thủ quỹ thủ kho  từ tháng 9-5/2019 5,400,000
3 Chi hổ trợ khen thưởng cho học sinh cuối năm 2,283,000
Tổng Cộng 113,483,000 113,483,000 0
2/ NGUỒN: CA TRƯA CHO GIÁO VIÊN DẠY LỚP  NHÀ TRẺ
STT Diễn giải THU CHI TỒN
I Tổng thu Năm học 2018-2019 16,767,000
II Phần chi như sau:
1 Chi trả tiền chăm sóc ca trưa cho 4 Giáo viên dạy lớp nhà trẻ
từ tháng 9-5/2019 16,767,000
Tổng Cộng 16,767,000 16,767,000 0
3/ NGUỒN THỎA THUẬN CỦA HỘI CHA MẸ TRẺ
STT Diễn giải THU CHI TỒN
I Tổng thu Năm học 2018-2019 18,330,000
II Phần chi như sau:
Trích chi 40% cho ban đại diện cha mẹ trẻ ở lớp hoạt động 7,332,000
Trích 60% cho ban đại diện cha mẹ trẻ ở trường hoạt  động (10,998,000)
Trong đó chi
1 Chi vui hội trung thu trung thu cho các cháu 3,198,000
2 Chi hội thi họa sỉ nhí 3,000,000
3 Chi mua vở khen thưởng và làm lễ ra trường cho các cháu 4,800,000
18,330,000 18,330,000 0
Đại An, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Kế Toán Hiệu Trưởng
Đỗ Thị Hiền Ngô Thị Én

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.