Website Trường Mầm Non Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam

CÔNG KHAI CÁC NGUỒN THU THỎA THUẬN VỚI PHỤ HUYNH Năm học: 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG MẦM  NON ĐẠI AN
                                BẢNG KÊ   DANH SÁCH HỌC SINH NỘP TIỀN VÀ CHI TIỀN CÔNG KHAI CÁC NGUỒN THU THỎA  THUẬN VỚI PHỤ HUYNH
                               Năm học :2019-2020
1/   Nguồn trả lương cấp dưỡng(CSBT)
Tổng thu NH 2019-2020 173,942,000
Phần chi như sau:
Chi trả lương cho 6 cô cấp dưỡng 144,000,000
Chi hổ trợ cho Thủ quỹ thủ kho 2,400,000
Chi mua thẻ BHYT 4 Cho cấp dưỡng 2,424,000
Tổng chi lương và mua thẻ BHYT là 148,824,000
Còn lại thừa 25,118,000
Trong đó :  Chi trả lại tiền thừa do 1 tháng nghỉ dịch co vid 19,082,000
Chi  khen thưởng cho học sinh cuối  năm 6,036,000
Tổng chi 173,942,000
Tồn quỹ 0
2/ Nguồn ca trưa cho GV nhà trẻ
Tổng thu NH 2019-2020 21,685,000
Phần chi như sau:
Chi trả tiền lương ca trưa  cho 4 cô dạy lớp nhà trẻ 19,320,000
Chi trả lại tiền thừa do 1 tháng nghỉ dịch COVID 2,365,000
Tổng chi 21,685,000
Tồn quỹ 0
3/ Ga, phụ phí, rác thải
Tổng thu NH 2019-2020 118,500,000
Phần chi như sau:
Chi trả tiền ga và bảo trì bếp ga và dây dẫn ga NH 2019-2020 81,898,000
Chi trả tiền phụ phí NH 2019-2020 15,448,000
Chi trả tiền rác thải 2,970,000
Chi trả tiền nước uống 4,025,000
Chi trả tiền xét nghiệm nước 1,079,000
Còn lại trả lại 1 tháng do nghỉ dịch covid 13,080,000
Tổng chi 118,500,000
Tồn quỹ 0
4/ Qũy hội (Hội phụ huynh)
Tổng thu NH 2019-2020 19,830,000
Phần chi như sau:
Chi 40% để lại cho ban đại diện lớp hoạt động 7,932,000
còn lại 60% cho ban đại diện hộp phụ huynh trường hoạt động 11,898,000
Trong đó chi như sau:
Chi vui hội trung thu cho các cháu 3,500,000
Chi cho hội thi bé vui kể chuyện  cấp huyện 3,869,000
Chi khen thưởng cuối năm 4,529,000
Tổng chi 19,830,000
Tồn quỹ 0
5/ Học phí quy định của nhà nước
Tổng thu NH 2019-2020 134,236,000
Đã nộp kho bạc 134,236,000
và trả lại 1 tháng do nghỉ dịch covid 14,760,000
Còn lại thực thu NH 2019-2020 119,476,000
                                                       Đại An, ngày 9 tháng 7 năm 2020
Kế Toán   Thủ Qũy  Hiệu Trưởng
(Đã ký )                                           ( (Đã ký)  Đã ký)
  Đỗ Thị Hiền   Trần Thị Thu Hà   Ngô Thị Én
STT Lớp Nguồn Số tiền Thu Số tiền Chi Tồn quỹ
1 Nhà trẻ 1 Tăng ca giáo viên nhà trẻ 10,540,000
2 Nhà trẻ 2 Tăng ca giáo viên nhà trẻ 11,145,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 9 2,146,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 10 2,034,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 11 2,200,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 12 2,310,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 1 2,310,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 5 2,585,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 6 2,750,000
Chi lương ca trưa cho GV dạy nhà trẻ tháng 7 2,985,000
Chi trả lại cho học sinh do nghỉ dịch covid 2,365,000
Tổng cộng 21,685,000 21,685,000 0
        Đại An, ngày 15 tháng 7 năm 2020
Lập bảng Hiệu  Trưởng
(Đã ký) (Đã ký)
Đỗ Thị Hiền Ngô Thị Én

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.