Website Trường Mầm Non Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam

CÔNG KHAI KHOẢN THU HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

CÔNG KHAI KHOẢN THU HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH

NĂM HỌC 2018-2019

Phòng Giáo dục Đại Lộc                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường MN Đại An                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
( Mức thu : 45000/1 THÁNG )
STT Lớp Tổng số Định mức Miễn Giảm Thất thu Dỡ dang Nộp 100% Tổng thu Ghi chú
HS 1 tháng SL TT SL Th tiền SL Th tiền S L TT SL Th tiền
1 Lớn 1 34 45,000 0 0 0 0 0 0 1 90,000 33 13,365,000 13,455,000
2 Lớn 2 32 45,000 0 0 0 0 0 0 2 405,000 30 12,150,000 12,555,000
3 Lớn 3 32 45,000 0 0 3 725,000 0 0 0 0 29 11,745,000 12,470,000
4 Nhỡ 1 27 45,000 0 0 0 0 0 0 1 180,000 26 10,530,000 10,710,000
4 Nhỡ 2 26 45,000 0 0 0 0 0 0 3 585,000 23 9,315,000 9,900,000
5 Nhỡ 3 28 45,000 0 0 2 630,000 0 0 0 0 26 10,530,000 11,160,000
6 Nhỡ 4 28 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 28 11,340,000 11,340,000
7 Bé 1 25 45,000 0 0 1 202,500 0 0 0 0 24 9,720,000 9,922,500
8 Bé 2 25 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10,125,000 10,125,000
9 Bé 3 28 45,000 0 0 1 315,000 0 0 5 1,170,000 22 8,910,000 10,395,000
10 NT1 23 45,000 0 0 0 0 0 0 6 1,327,500 17 6,885,000 8,212,500
11 NT2 24 45,000 0 0 0 0 0 0 6 900,000 18 7,290,000 8,190,000
Tổng cộng 332 0 0 7 1,872,500 0 0 24 4,657,500 301 121,905,000 128,435,000
Đại An, ngày 31 tháng  5  năm 2019
Kế toán Hiệu Trưởng
      Đỗ Thị Hiền Ngô Thị Én

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.