Website Trường Mầm Non Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam

THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

 THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2018 – 2019

Các biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

 

Biểu mẫu 01

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI AN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 -2019

 

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I  

 

 

 

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

1. Chăm sóc nuôi dưỡng:

– Năng lượng Calo/ngày:600 – 615

Kcal/1000 Kcal, đạt 60 – 70% nhu

cầu cả ngày

– Nước uống 0.8 – 1.6 lít/trẻ/ngày

– Thực đơn: Xây dựng hàng ngày,

theo tuần, mùa, phù hợp độ tuổi

-Theo dõi về sức khỏe của trẻ:

+ Cân đo 3 lần/ năm

+ Khám sức khỏe 2 lần/năm

+ Tổ chức tiêm ngừa Sởi -Rubella

cho trẻ nhà trẻ.

– Cam kết về kết quả nuôi dưỡng:

+ Tỉ lệ giảm suy dinh dưỡng (SDD)so với đầu năm 100%

+ SDD nhẹ cân NH 2018 – 2019: 0%

+ SDD thể thấp còi NH 2018 –2019: 0%

2. Giáo dục:

– Bé ngoan: 83 – 85%

– Chuyên cần: 90% – 95 %

– Đánh giá sự phát triển của theo 4

lĩnh vực đạt từ 91 – 100%

 

 

1. Chăm sóc nuôi dưỡng:

– Năng lượng Calo/ngày:615- 726

Kcal/1230 Kcal, đạt 60 – 70% nhu

cầu cả ngày

Nước uống 1.6 – 2.0 lít/trẻ/ngày

– Thực đơn: Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, mùa, phù hợp với độ tuổi

– Theo dõi về sức khỏe của trẻ:

+ Cân đo 3 lần/ năm

+ Khám sức khỏe 2 lần/năm

Tổ chức tiêm phòng vắc xin sởi- rubella cho trẻ từ 3-5 tuổi.

– Cam kết về kết quả nuôi dưỡng

+ Tỉ lệ giảm suy dinh dưỡng

(SDD) so với đầu năm 100%

+ SDD nhẹ cân NH 2018 – 2019: 0%

+ SDD thể thấp còi NH 2018 –

2019: 1%

2. Giáo dục:

– Bé ngoan: 88 – 90%

– Chuyên cần: 95 – 99 %

– Đánh giá sự phát triển của theo

5 lĩnh vực đạt từ  93 – 97%

– Chất lượng bộ chuẩn phát triển

trẻ em 5 tuổi đạt từ 94 – 99%

  Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện  Thực hiện chương trình GDMN

theo Thông tư 28/TT-BGD ngày

30/12/2016

Thực hiện chương trình GDMN

theo Thông tư 28/TT-BGD ngày

30/12/2016

  Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển – Đánh giá sự phát triển của theo cáclĩnh vực đạt từ 91 – 100%  – Đánh giá sự phát triển của theo

các lĩnh vực đạt từ 93 – 97%

– Chất lượng bộ chuẩn phát triển

trẻ em 5 tuổi đạt từ 94 – 99%

  Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

Nhà trường đã mua sắm đầy đủ CSVC các trang thiết bị phục vụ cho công tác NDCSGD trẻ.

Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường,

Thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường

Tổ chức các hoạt động lễ hội, hội thi trong năm, hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

Thực hiện tốt an ninh trật tự trong nhà trường, phòng chống cháy nổ.

 

 

 

  Đại An, ngày 30 tháng 05 năm 2019.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ngô Thị Én

 

Biểu mẫu 02

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI AN

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học  2018 – 2019

 

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em  328 0 0  46 76  110 96
1 Số trẻ em nhóm ghép  0 0 0 0  0  0 0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày  0 0  0 0 0 0 0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 328 0 0  46  76  110  96
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  0  0 0 0 0  0  0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú  328  0 0 46 76 110 96
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe  328  0 0 46 76 110 96
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  328  0 0 46 76 110 96
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Số trẻ cân nặng bình thường 328 0 0  46 76 110 96
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân  0 0  0 0 0 0 0
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 324  0 0  45 75 108 96
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi  3  0 0 0 1 2 0
5 Số trẻ thừa cân béo phì 10 0 0  1  1 3 5
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục              
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ  46  0  0  46 0 0  0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  282  0 0 0  76  110 96

 

  Đại An, ngày  30  tháng 05 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
Ngô Thị Én

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI AN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng   Số m2 /trẻ em
II Loại phòng học  
1 Phòng học kiên cố  10 Số 1,8 m2 /trẻ
2 Phòng học bán kiên cố  2 Số 1,8 m2 /trẻ
3 Phòng học tạm  0
4 Phòng học nhờ  0
III Số điểm trường  3
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  6696 m2 20,4m2/1trẻ
V Tổng diện tích sân chơi (m2)  2130 m2 6,5 m2
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  56 m2 Số 1,8 m2 /1 trẻ
2 Diện tích phòng ngủ (m2)  56 m2 Số 1,8 m2 /1 trẻ
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2)  205 m2 0,62 m/trẻ
4 Diện tích hiên chơi (m2)  338 m2 1.18 m2 /1 trẻ
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)    
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)  60 m2 2,1 m2 /1 trẻ
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2)   100 m2, 0,3 m2/trẻ
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  12 bộ Số 1 bộ /nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định   12 bộ Số 1 bộ /nhóm (lớp)
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định  0  
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời      17 Số bộ ,6/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) 18  
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)      12 Số thiết bị 1/nhóm (lớp)
1    

 

    Số lượng(m2)
XI Nhà v sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  4 12  x 0,62 m/trẻ  
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0  0 0 0

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

    Không
XII Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh  3  
XIII Nguồn đin (lưới, phát điện riêng) 3  
XIV Kết nối internet 3  
XV Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục 1  
XVI Tường rào xây  3  
.. ….    

 

  Đại An, ngày 30 tháng 05  năm 2019.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Ngô Thị Én

 

Biểu mẫu 04

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI AN

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2018-2019

 

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 26  0  0  22  1  1 2       6  14  2  0
I Giáo viên 19  0  0 17  1  1 0              
1 Nhà trẻ  4  0  0  3  1                  
2 Mẫu giáo  15 0 0 14  0 1                
II Cán bộ quản lý                            
1 Hiệu trưởng  1  0  0  1 0 0 0       1      
2 Phó hiệu trưởng  2  0 0  2 0 0  0       1 1    
III Nhân viên                            
1 Nhân viên văn thư 1      1                    
2 Nhân viên kế toán 1      1                    
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế                            
5 Nhân viên khác 2           2              
.. ..                            

 

  Đại An, ngày 30  tháng 05 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ngô Thị Én

 

 

 

 

 

 

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !