Website Trường Mầm Non Đại An – Đại Lộc – Quảng Nam

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI AN CÔNG KHAI NHIỆM VỤ THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Đơn vị: Trường Mầm non Đại An
NHIỆM VỤ THU – CHI NGÂN SÁCH  NĂM 2020
Nội dung MLNS Tổng Dự toán NS giao Phí, lệ phí được để lại chi Chia ra: Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
I. DỰ TOÁN THU 3,125,190,000 3,008,235,000 116,955,000   1,034,364,000  688,993,000  718,293,000    568,085,000
II. DỰ TOÁN CHI 3,125,190,000 3,008,235,000 116,955,000   1,034,364,000  688,993,000  718,293,000    568,085,000
1. Chi thực hiện tự chủ 2,871,042,000 2,756,087,000 116,955,000      782,216,000  688,993,000  718,293,000    568,085,000
Tiền lương 6000 1,305,678,000      1,258,896,000   46,782,000      360,856,000  370,828,000  381,328,000    145,884,000
Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt 6001 1,173,315,000         1,126,533,000      46,782,000        328,493,000     338,328,000     348,328,000       111,384,000
Lương hợp đồng dài hạn 6003 132,363,000            132,363,000          32,363,000       32,500,000       33,000,000        34,500,000
Tiền công 6050 44,620,000           44,620,000                  –          9,655,000    10,655,000    11,655,000      12,655,000
Tiền công hợp đồng theo vụ việc 6051 44,620,000              44,620,000            9,655,000       10,655,000       11,655,000        12,655,000
Phụ cấp lương 6100 641,617,000         641,617,000                  –      158,440,000  159,559,000  161,059,000    162,559,000
Chức vụ 6101 39,208,000              39,208,000            9,802,000         9,802,000        9,802,000          9,802,000
Phụ cấp khu vực 6102                          –
Phụ cấp làm thêm giờ 6106                          –
Phụ cấp ưu đãi ngành 6112 453,381,000            453,381,000        112,881,000     113,000,000     113,500,000       114,000,000
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc 6113 1,788,000               1,788,000              447,000           447,000           447,000             447,000
Phụ cấp thâm niên nghề 6115 147,240,000            147,240,000          35,310,000       36,310,000       37,310,000        38,310,000
Phụ cấp thâm niên vượt khung 6117                          –
Phụ cấp khác 6149                          –
Học bổng học sinh, sinh viên 6150                          –                  –                      –                   –                   –                     –
Sinh hoạt phí cán bộ đi học 6155                     –
Học bổng HS, sinh viên khác 6149                     –
Tiền thưởng 6200 4,500,000             4,500,000                  –          1,500,000      1,500,000      1,500,000        1,500,000
Thưởng thường xuyên 6201
Thưởng đột xuất 6202
Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng 6203
Khác 6249 4,500,000               4,500,000            1,500,000         1,500,000      1,500,000        1,500,000
Phúc lợi tập thể 6250                          –                  –                      –                   –                   –                     –
Trợ cấp KK đột xuất 6252                     –
Tiền nước uống 6257                          –
Các khoản khác 6299                     –
Các khoản đóng góp 6300 513,954,000         513,954,000                  –      126,624,000  127,810,000  129,110,000    130,410,000
Bảo hiểm xã hội 6301 421,104,000            421,104,000        104,604,000     105,000,000     105,500,000       106,000,000
Bảo hiểm y tế 6302 47,010,000              47,010,000          11,010,000       11,500,000       12,000,000        12,500,000
Kinh phí công đoàn 6303 30,560,000              30,560,000            7,340,000         7,540,000        7,740,000          7,940,000
Bảo hiểm thất nghiệp 6304 15,280,000              15,280,000            3,670,000         3,770,000        3,870,000          3,970,000
Thanh toán khác cho cá nhân 6400 13,500,000           13,500,000                  –                      –                   –                   –      13,500,000
Tiền ăn cho trẻ 6401
Chi chênh lệch thu nhập so với lương ngạch bậc, CV 6404 13,500,000              13,500,000        13,500,000
Trợ cấp , phụ cấp khác 6449                     –
Thanh toán dịch vụ công cộng 6500 29,100,000           29,100,000                  –          7,275,000      7,275,000      7,275,000        7,275,000
Thanh toán tiền điện 6501 24,000,000              24,000,000            6,000,000         6,000,000        6,000,000          6,000,000
Thanh toán tiền nước 6502                          –
Thanh toán tiền nhiên liệu 6503                          –
Thanh toán tiền vệ sinh môi trường 6504 5,100,000               5,100,000            1,275,000         1,275,000      1,275,000        1,275,000
Vật tư văn phòng 6550 122,000,000         122,000,000                  –        73,000,000      3,000,000      3,000,000      43,000,000
Văn phòng phẩm 6551 12,000,000              12,000,000            3,000,000         3,000,000        3,000,000          3,000,000
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 6552 70,000,000              70,000,000          50,000,000        20,000,000
Khoán văn phòng phẩm 6553                          –
Vật tư văn phòng khác 6599 40,000,000              40,000,000          20,000,000        20,000,000
Thông tin liên lạc 6600 849,000                849,000                  –               66,000           66,000           66,000           651,000
Cước điện thoại 6601 849,000                  849,000                66,000             66,000             66,000             651,000
Cước phí bưu chính 6603
FAX 6604
Tuyên truyền 6606
Quảng cáo 6607
Phim ảnh 6608
Cước phí internet , thư viện điện tử 6617
Hội nghị 6650 7,000,000             7,000,000          3,000,000         500,000         500,000        3,000,000
In tài liệu 6651 2,000,000               2,000,000              500,000           500,000           500,000             500,000
Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 6652
Chi bù tiền ăn 6658 5,000,000               5,000,000            2,500,000          2,500,000
Khác 6699                          –
Công tác phí 6700 34,200,000           34,200,000                  –          7,800,000      7,800,000      7,800,000      10,800,000
Tiền vé máy bay,tàu , xe 6701 1,000,000               1,000,000          1,000,000
Tiền phụ cấp công tác phí 6702 1,000,000               1,000,000          1,000,000
Tiền thuê phòng ngủ 6703 1,000,000               1,000,000          1,000,000
Tiền công phí khoán 6704 31,200,000              31,200,000            7,800,000         7,800,000        7,800,000          7,800,000
Chi phí thuê mướn 6750 34,000,000           34,000,000                  –        17,000,000                   –    15,000,000        2,000,000
Thuê phương tiện vận chuyển 6751 4,000,000               4,000,000            2,000,000          2,000,000
Chi phí thuê mướn khác 6799 30,000,000              30,000,000          15,000,000       15,000,000
Sữa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng 6900 24,351,000           24,351,000                  –          5,000,000                   –                   –      19,351,000
Nhà cửa 6907                          –
Thiết bị tin học, máy vi tính 6912 10,000,000              10,000,000            5,000,000          5,000,000
Máy photôcoppy 6913                          –
Máy phát điện 6915                          –
Các TSCĐ và công trình cơ sở hạ tầng khác 6949 14,351,000              14,351,000        14,351,000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành 7000 85,673,000           15,500,000   70,173,000          8,500,000                   –                   –        7,000,000
Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho CM của từng ngành 7001 10,000,000              10,000,000            5,000,000          5,000,000
Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng 7002                          –
Chi mua, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn 7003 4,000,000               4,000,000            2,000,000          2,000,000
Đồng phục, trang phục 7004                          –
Sách , tài liệu chế độ dùng  chuyên môn 7006 1,500,000               1,500,000            1,500,000
Chi phí khác 7049 70,173,000                          –      70,173,000
Chi khác 7750 7,000,000             7,000,000                  –          3,500,000                   –                   –        3,500,000
Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn 7752 3,000,000               3,000,000            1,500,000        1,500,000
Chi khắc phục hậu quả thiên tai 7753                          –
Chi hổ trợ khác 7758                          –
Chi tiếp khách 7761                          –
Chi lập quỹ khen thưởng 7764                          –
Chi các khoản khác 7799            2,000,000          2,000,000
Mua, đầu tư tài sản vô hình 9000 5,000,000             5,000,000                  –                      –                   –                   –          5,000,000
Mua phần mềm máy tính 9003 5,000,000               5,000,000          5,000,000
Mua sắm tài sản dùng cho công tác CMôn 9050                   –                     –
Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng 9055
Thiết bị tin học, máy vi tính 9062
Máy photocopy 9063
Các tài sản có độ bền khác 9099
2. Chi hoạt động không tự chủ 252,148,000 252,148,000 252,148,000
Tiền ăn trưa cho trẻ 6401         1,788,000               1,788,000            1,788,000
Tiền ăn cho trẻ 6449
Sữa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng 6900 50,000,000           50,000,000                  –        50,000,000                   –                   –
Nhà cửa 6907 50,000,000              50,000,000          50,000,000
Mua, đầu tư tài sản vô hình 9000
Mua phần mềm máy tính 9003
Mua sắm tài sản dùng cho công tác CMôn 9050   200,360,000         200,360,000                  –      200,360,000                   –                   –
Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng 9055 50,360,000              50,360,000          50,360,000                     –
Thiết bị tin học, máy vi tính 9062 70,000,000              70,000,000          70,000,000
Máy photocopy 9063
Các tài sản có độ bền khác 9099 80,000,000              80,000,000          80,000,000
Chi xây dựng 9300                  –                      –                   –                   –
Chi xây dựng công trình, hạng mục công trình 9301
Chi phí khác 9400                   –                   –
Chi phí quản lý dự án 9401                                    –
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 9402                     –
Đại An, Ngày 02 tháng  01 năm 2020
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký) ( Đã ký)
Đỗ Thị Hiền Ngô Thị Én

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !